Predčasný únik plodovej vody nemusí znamenať koniec tehotenstva

Jedinečná metóda záchrany ohrozeného plodu má názov amniopatch. Táto metóda dáva šancu tehotným ženám, ktorých gravidita sa nevyvíja ideálne, donosiť a porodiť zdravé dieťa. Jedným z častých dôvodov komplikovaného tehotenstva, predčasného pôrodu alebo potratu býva strata plodovej vody.

Plodová voda

Plod pre zdravý vývoj potrebuje plodovú vodu. Ide o tekutinu, ktorá plod chráni pred zraneniami pri vonkajších nárazoch, udržuje ho v sterilnom vnútromaternicovom prostredí, umožňuje mu pohyb, zabraňuje priľnutie plodu k plodovému obalu, a mnoho iného. Bez tejto tekutiny sa plod nevyvíja a nerastie tak ako má, zaostáva hlavne vývin pľúc.

Odtečenie plodovej vody

Odtok plodovej vody znamená blížiaci sa pôrod. Samozrejme, len v čase termínu pôrodu. Narušením plodových obalov môže dôjsť k odtečeniu tekutiny predčasne. Zdravie, ale aj život nenarodeného dieťaťa a neraz aj matky závisí na tom, kedy plodová voda odtečie. Predčasné pretrhnutie plodového obalu postihuje približne 10 až 12% tehotenstiev.

Dôležitým obdobím tehotenstva je 24. týždeň. Od tohto obdobia má plod reálnu šancu prežiť, ak by došlo k predčasnému pôrodu (viabilita plodu). Má dostatočne vyvinuté pľúca na to, aby mohol prežiť aj mimo maternice.

Ak plodová voda odtečie pred týmto obdobím, plod nie je schopný sa ďalej vyvíjať. Šanca na prežitie plodu je takmer nulová (predčasný pôrod, infekcie, potrat, nedostatočne vyvinuté pľúca plodu). Lekári môžu len čakať na spontánne uzavretie obalu (čo je veľmi zriedkavé), alebo odporúčajú ukončiť tehotenstvo. V tomto momente je totižto ohrozený aj život matky.

Amniopatch – uzavretie plodového obalu

Riešenie odtečenia plodovej vody pred 24. týždňom tehotenstva existuje. Amniopatch je nová metóda „zalepenia“ plodových obalov. Následne sa môže obal znova naplniť tekutinou a plod sa môže ďalej vyvíjať.

K prasknutiu plodového obalu môže prísť z rôznych dôvodov. Pri odbere plodovej vody (amniocentéza) je riziko straty tekutiny mizivé. K narušeniu obalu dôjde tenučkou ihlou a obal sa sám spontánne uzavrie.

K spontánnemu narušeniu obalu môže dôjsť pri jeho slabej elasticite, pri raste plodu obal nevydrží a praskne. Na príčine tiež môžu byť rôzne infekcie a zápaly, ktoré obal oslabia a ten praskne.

Autotransplantácia materskej krvi

Pri amniopatchu dochádza k utesneniu plodového obalu pomocou koncentrátu krvných doštičiek a kryoprecipitátu vo vnútri maternice. Matke sa odoberie krv, ktorá sa upraví. Získaný koncentrát krvných doštičiek a kryoprecipitát (koncentrovaný extrakt z krvnej plazmy) sa pod ultrazvukom ihlou zavedie cez brušnú stenu matky do maternice k plodovému obalu. Krvné doštičky sa prilepia na prasklinu obalu a „zacelia ju“. Aj keď to znie celkom jednoducho, nie je to tak. Celý proces je náročný, keďže plod nechráni žiadna tekutina a plodový obal je takmer prilepený na plod. Týmto spôsobom sa však tehotenstvo môže značne predĺžiť a vývoj plodu pokračovať.

Riziká a komplikácie

Amniopatch nie je vhodný pre každú tehotnú ženu. Po aplikácii tejto metódy je dôležitý pokoj, ležanie, žiadna námaha – mnoho obmedzení, ktoré nie je ľahké zvládnuť. Môže dôjsť k opätovnému prasknutiu plodového obalu alebo sa jeho zacelenie nemusí podariť. Až pár dní po zákroku sa zistí, či bol úspešný a podarilo sa zastaviť stratu plodovej vody.

Táto metóda nezaručí, že dieťa sa narodí zdravé. Čas, kedy bol plod bez plodovej tekutiny sa môže na jeho zdraví podpísať. Všetko sa zistí až po narodení dieťaťa.

Úspešnosť amniopatchu je na Slovensku takmer 60%. Uzatvorením plodového obalu dostáva plod možnosť vyvíjať sa a rásť ďalej. Táto metóda záchrany plodu sa vykonáva Bratislave v nemocnici Ružinov na II. gynekologicko–pôrodníckej klinike. S nápadom amniopatchu (zaceliť prasklinu plodového obalu materským koncentrátom krvných doštičiek a plazmy) a jeho aplikáciou prišiel doc. MUDr Vladimír Ferianec PhD.