Perfektná mama a jej traja mušketieri

Sme síce deti modernej doby, ale niekedy sa vyskytne aj situácia ako vystrihnutá zo starého románu. História sa, hoci v inej verzii, občas zopakuje. Mama je v tomto prípade udatný D´Artagnan, ktorý zanietene a zo všetkých síl bojuje za farby svojej rodiny, svojich detí. Ale, podobne ako gavalier s kordom v ruke, potrebuje pomoc troch mušketierov.

Našťastie ich má. Všetkým zamestnaným slovenským mamám sú k dispozícii tri subjekty, ktorým nie je postavenie a kvalita života ženy s dieťaťom ľahostajné. A ktoré v posledných rokoch nachádzajú zhodnú reč. Odvážnosť stelesňuje súkromná oblasť, všetky firmy, ktoré zabezpečujú pre svoje zamestnankyne nadštandardné benefity, nebojácnosť predstavujú štátne orgány, ktoré hľadajú efektívne formy pomoci zamestnaným matkám, a chrabrosť je synonymom správania sa tretej sféry, reprezentovanej neziskovou organizáciou Srdce Slovenska. Toto združenie podporuje a rozvíja možnosti zosúladenia rodinného a pracovného života a snaží sa vytvárať príležitosti pre dialóg všetkých troch podstatných spoločenských sektorov v úlohe symbolických rytierov – štátneho, firemného a občianskeho. Namiesto kordov však tasia skôr slová pre priateľskú konfrontáciu názorov i nachádzanie spoločných tém a riešení. Výbornú príležitosť pre vzájomnú komunikáciu poskytlo i májové fórum Firma 21. storočia, ktorého hlavnou témou diskusie bol zamestnávateľ ústretový k rodine, a na ktorom boli odmenení tí najkreatívnejší manažéri. Ocenenie si odniesli spoločnosti Lenovo a Heineken za podporu rodiny, firmy Accenture a Camfil za presadzovanie rodovej rovnosti aj vo vyváženom zastúpení žien v manažmente a chránená dielňa Welnea za podporu viacnásobne znevýhodnených žien v podmienkach malej firmy.

Forum-Firma-21.-storocia_Diskusia_2

Štát nezabúda

Možno sa obyčajný človek občas cíti ako občan stratený a štátom zabudnutý, no aj v štátnom sektore pracujú ľudia, vrátane matiek, ktorí v intenciách zmenených nárokov súčasníkov i požiadaviek Európskej únie vnášajú do legislatívy nové prvky. V zásade patríme ku krajinám so slušným zákonným vybavením hlavne, čo sa týka príspevku pri narodení dieťaťa alebo dĺžky materskej i rodičovskej dovolenky. Rezervy máme vo vytváraní lepších podmienok pre zamestnaných rodičov. „Zvažujeme flexibilnejšie vyplácanie materského a rodičovského príspevku podľa individuálnych potrieb zamestnanca a sme si vedomí nedostatku predškolských zariadení. Pripravujeme preto projekt firemných jaslí a škôlok na pracoviskách, podľa ktorého by odmeňovanie vychovávateliek financovalo naše ministerstvo z eurofondov,“ hovorí štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Burian.

Forum-Firma-21.-storocia_Jozef-Burian

Ktoré firmy sú múdre?

Vlastne sú to spojené nádoby. V hre totiž nie je len spokojnosť zamestnancov, ktorí sú v súkromí rodičmi, ale v konečnom dôsledku aj reálny profit firmy. Matka alebo otec, ktorí prichádzajú ráno do práce bez zbytočného stresu, pretože majú vytvorené lepšie podmienky pre skĺbenie pracovných i rodičovských povinností, sú pre zamestnávateľa určite väčším prínosom. Do firmy chodia s pocitom väčšej pohody, ktorá je predpokladom aj vyššieho pracovného výkonu a budovania zdravších vzťahov s kolegami. Čo si môže šéf želať viac? Teda empatický, spravodlivý a teda kvalitný manažér. Klasický príklad životnej múdrosti o rovnováhe. Koľko vložíš, toľko by sa ti malo vrátiť. Niektoré firmy to už pochopili a vytvárajú vlastné programy pre zamestnaných rodičov – poskytujú príspevky pri narodení dieťaťa alebo na jasle, komunikujú so ženami aj počas ich materskej dovolenky a organizujú pre ne stretnutia, aby nestratili kontakt s firmou, zakladajú herne či detské kútiky vo firmách a sú ústretové voči ľuďom, ktorí sa vracajú z rodičovskej dovolenky. Zaujímavým a využívaným prvkom je telepráca, čiže možnosť pre rodičov hlavne menších detí pracovať aj doma.

Forum-Firma-21.-storocia_Tlacova-konferencia

Ženy pomáhajú ženám

Občianska nezisková organizácia môže vzniknúť s rôznym zameraním a s odlišnými cieľmi, ale dôvod býva väčšinou rovnaký. Je to snaha niečo nefunkčné alebo nesprávne zmeniť. Platí to aj pre tím členiek organizácie Srdce Slovenska, ktoré by chceli prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok i života rodičov s deťmi. Ako zamestnané matky čerpajú z vlastných skúseností, ale počúvajú aj hlasy z terénu. A všetkými slovenskými regiónmi rezonujú ako negatívne názory a prejavy nespokojnosti, tak aj prvé lastovičky – pozitívne príklady štýlu komunikácie zamestnávateľa so svojimi ľuďmi. „Paradoxne už nie sú jediným kritériom pre voľbu pracovného miesta peniaze, finančná odmena, ale nádejní zamestnanci očakávajú aj priaznivé prostredie pre pracovníkov s rodičovskými povinnosťami, v ktorom sa zohľadňujú potreby ich rodiny,“ konštatuje prezidentka organizácie Miriam Letašiová.

Existuje viacero už legislatívne zakotvených práv pre zamestnaných rodičov. Napríklad flexibilné formy pracovného času. Problémom je však dostať ich do praxe. Tu vidí nezisková organizácia svoje možnosti – motivovať firmy, ale i ostatných zamestnávateľov, iniciovať konštruktívnu debatu so zákonodarnými orgánmi a systematicky pomáhať zlepšovať aj ďalšie podmienky pre zamestnané matky a otcov, aby sa rodičom s deťmi žilo na Slovensku ľahšie. Aby aj mladí ľudia boli ochotní založiť si rodinu a boli tu spokojní a neodchádzali do zahraničia. V konečnom dôsledku to bude mať pozitívny dopad na demografický vývoj krajiny. A to nie je zanedbateľný argument.

Henna Knuuttila, Chargé d´ffaires veľvyslanectva Fínska v Bratislave: Vo Fínsku máme štvormesačnú materskú dovolenku a polročnú rodičovskú, ale doma ostávajú hlavne matky. Muži len zriedka, hoci sa už v sedemdesiatych rokoch uskutočnila verejná diskusia a bola uzákonená možnosť, aby materskú dovolenku mohli využívať aj muži. Zamestnaní otcovia majú nárok na 1 deň voľna z 18 pracovných a na jeden otcovský mesiac v roku, keď sa môžu venovať doma deťom. Trápi nás však vysoká nezamestnanosť žien s deťmi, preto chce naša krajina vytvárať podmienky pre návrat žien do práce. Priaznivé prostredie pre rodiny s deťmi je vecou niektorých legislatívnych zmien, ale aj ústretovejšieho postoja zamestnávateľov.

Wade Baze, výkonný riaditeľ spoločnosti DELL: Práca doma je pre našu firmu veľmi zaujímavý spôsob pracovného vzťahu. V tejto chvíli takto pracuje asi 20 percent našich zamestnancov a do roku 2020 by to mala byť až polovica pracovníkov. Sme presvedčení, že pri dnešných komunikačných technológiách môže byť človek produktívny aj bez každodenného kontaktu face to face. A je to pre obe strany aj výhodné. Šetria sa financie firmy za energie a zamestnanca za cestovanie, čo je napokon správne aj vo vzťahu k životnému prostrediu.

[dropcap type=”1″]T[/dropcap] Elizabeth Lehmann