Baktérie, parazity a iní (ne) priatelia pieskovísk

„Mama, poďme na pieskovisko!“ Kto by nevyhovel takejto úpenlivej prosbe, keď sa má na ihrisku stretnúť Katka s Mirkom, Martinko s Natáliou a určite prídu aj ďalší kamaráti zo škôlky? Vezmú si vedierka, formičky aj autíčka a pieskovisko oživia svojimi kreatívnymi výtvormi. Na pieskoviskách sa hrali dnešné mamy aj ich mamy a možno počas hier vôbec nemysleli na to, že im hrozia nejaké problémy. V tomto prípade však nie je reč o úrazoch, ale o mikrobiálnych rizikách, škodlivých parazitoch a črevných baktériách, ktoré môžu spôsobiť nebezpečné infekčné ochorenia.

Všetko iba v dôsledku toho, že niektorí majitelia domácich zvierat sú nevšímaví, nedôslední a  voľný pohyb zvierat – hoci aj v areáli detských hier – vnímajú ako niečo prirodzené. Alebo už zabudli, že deti pri hre dokážu piesok prehltnúť, smelo cmúľajú kamienok či lopatku a vonkoncom nevedia o tom, že tieto predmety môžu byť kontaminované výkalmi  psov aj mačiek!

[pull_quote_center]Zákerným parazitom je napríklad toxoplazma gondii, záškodník, ktorý vyvoláva ochorenie toxoplazmózu (nebezpečné aj pre tehotné ženy). V znečistenom pieskovisku sa dieťa nakazí veľmi jednoducho – špinavými rukami.[/pull_quote_center]

Pozor na toxoplazmózu

Zákerným parazitom je napríklad toxoplazma gondii, záškodník, ktorý vyvoláva ochorenie toxoplazmózu (nebezpečné aj pre tehotné ženy). Zdrojom zdravotných problémov je v tomto prípade mačací trus a v znečistenom pieskovisku sa dieťa nakazí veľmi jednoducho – špinavými rukami. Mačka, toto prítulné a obľúbené zvieratko, je nebezpečná aj v prípade  gardiózy – ochorenia, ktoré sa prejavuje u detí tráviacimi problémami. Ďalšia nepríjemnosť  (shigelóza) sa môže vyskytnúť v čase, keď sa baktérie shigelly dysenteriae dostanú priamo do detských úst v znečistenom piesku. Prejavy sú známe: horúčky, nevoľnosť, bolesť brucha, zvracanie, hnačky… Chorobou špinavých rúk je aj salmonelóza – hnačkové ochorenie, ktorého pôvodcom je baktéria salmonela enteritidis. Najzraniteľnejšou skupinou sú malé deti, ktoré sa infikujú pri hrách v piesku a  baktéria v ich tele dokáže spraviť poriadnu šarapatu: od vodnatých hnačiek, cez vysoké teploty až po bolesť hlavy. Hlísty poznáme ako parazity stavovcov, najmä cicavcov a vtákov, ale ich vajíčka v črevách sa vyvinú na dospelé hlísty a toto ochorenie je medzi deťmi rozšírené.  Toľko výpočet iba niektorých ohrození, ktoré pri nedostatočnej pozornosti a hygiene ohrozujú našich najmenších. Nebezpečenstvo nákazy však nehodno nikdy podceňovať, lebo vajíčka cudzopasných bezstavovcov, ktoré sa dostanú výkalmi do piesku, sú schopné prežívať dlhodobo.

Nástrahy na ihriskách

Nie je žiadnou novinkou, že nebezpečenstvo na pieskoviskách nemá iba formu infekčnej nákazy, ale aj mechanického poškodenia. Či už ide o poranenia injekčnými ihlami alebo rozbitým sklom. Voľne pohodené ohrozujú deti, väčšinou stačí skutočne iba sekunda a odchod  z pieskoviska je nielen predčasný, ale aj bolestivý. Nehovoriac o tom, že okrem mechanického poranenia sa môže pridať aj vírusová infekcia, napr. vírusová hepatitída. Ak už k poraneniu (napríklad znečistenou injekčnou striekačkou) príde, ranu treba ošetriť a dezinfikovať, v prípade potreby informovať detského lekára, ktorý rozhodne o ďalšom medicínskom postupe.

shutterstock_165826229

Prevencia a ešte raz prevencia

Nástrahy pieskovísk sú jednou stranou mince, tou druhou je prevencia. Teda dôsledné kontroly, zabránenie vstupu zvierat do areálov pieskovísk, odstraňovanie odpadkov, hrabanie nečistôt, ich odvoz. Prevencia sa však týka aj dodržiavania základných hygienických návykov, pretože v tomto prípade je to skutočne najúčinnejšia cesta k úspechu a ochrane. Nezabúdajme, že parazitické červy, baktérie a vajíčka môžu deti získať aj fyzickým kontaktom s nakazenými zvieraťom či medzi sebou navzájom. Stačí napríklad aj to, ak niečo zjedia priamo na pieskovisku a ich špinavé ruky v kontakte s potravinou môžu spustiť  zdravotný problém. Na takéto nástrahy upozorňujú aj hygienici, ktorí o nebezpečenstvách na detských ihriskách vedia svoje.

Zákon káže, úrady majú kontrolovať

Ak sa pýtate, kde nájdete podrobnosti o tom, ako má vlastne „vaše obľúbené pieskovisko“ vyzerať, treba siahnuť po legislatívnom predpise. Požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskovísk určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 521/2007 Z. z. Podľa týchto ustanovení prevádzkovateľ pieskovisko čistí, prekopáva, prehrabáva a polieva pitnou vodou alebo vodou, ktorá zodpovedá požiadavkám kvality vody na kúpanie. To všetko má robiť najmenej raz za dva týždne počas sezóny a  o každom čistení a udržiavaní pieskoviska musí viesť prevádzkovateľ záznamy. Podľa vyhlášky piesok v pieskovisku určenom na hranie detí nesmie obsahovať žiadne známky parazitárneho znečistenia a nesmie prekročiť prípustné množstvo niektorých indikátorov mikrobiálneho znečistenia. Presné povinnosti prevádzkovateľa stanovuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Ak sa stane, že pieskovisko pri hygienickej kontrole nevyhovie legislatíve, na rad prichádzajú  tvrdšie opatrenia (napr. uzatvorenie prevádzky pieskoviska, dôsledné vyčistenie kontaminovaného piesku, prekopanie, premytie vodou, prípadne kompletná výmena piesku a opätovné spustenie prevádzky až vtedy, keď výsledok laboratórneho rozboru vzorky piesku bude v súlade s limitmi vyhlášky). Baktérie alebo parazity môžu spôsobiť nepríjemnosť aj samotným prevádzkovateľom, a to v podobe mastnej pokuty. Jej výška: od 165 eur do vyše 16-tisíc eur. Kvalitu pieskovísk môžu kontrolovať regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré majú sieť pracovísk po celom území Slovenska. Pracujú aj na základe podnetov od občanov, takže, ak má niekto pochybnosti, ktoré sa týkajú (ne)kvality pieskovísk v jeho blízkosti, má príležitosť kontaktovať práve túto inštitúciu. Pod jej gesciu spadá štátny zdravotný dozor na detských ihriskách a pieskoviskách, teda aj odoberanie vzoriek piesku na laboratórne vyšetrenie. Rodičia však môžu osloviť aj priamo prevádzkovateľov pieskovísk, či už školské zariadenia, prípadne predstaviteľov samosprávy. Aby vedeli, kto pieskovisko udržiava, kto je za areál zodpovedný, ako sa dodržiavajú hygienické normy. Aj to je cesta k tomu, aby sa pieskovisko nestalo zdrojom chorôb.

[pull_quote_center]Podľa zákona musí prevádzkovateľ pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať najmenej raz za dva týždne počas sezóny a o každom čistení a udržiavaní pieskoviska musí viesť prevádzkovateľ záznamy.[/pull_quote_center]

Pieskoviská boli, sú a určite ešte dlho budú vyhľadávanou formou detskej hry, ktorá je tvorivá, pre deti zaujímavá a vďaka nej si precvičia svoje zručnosti. Navyše, vždy sa nájde kamarát, ktorý sa k stavaniu hradu či tvarovaniu formičiek a koláčikov z piesku pripojí, takže je to zábava aj nadväzovanie nových vzťahov. A hoci informácie o infekčných ochoreniach  možno znejú pre rodičov hrozivo, nie je dôvod tieto osvedčené areály detskej radosti opúšťať. Zdravotná osveta, dôsledná hygiena, kontroly aj očista rúk sú dostatočnou prevenciou. Ale zarátajme k nej aj pravidlo, že malé deti by nemali zostávať na pieskoviskách bez dozoru. Lebo baktérie či parazity nikdy nespia!

[dropcap type=”1″]T[/dropcap] Lea Surmová