Novodobá IT školská aktovka

Má vaše dieťa počítač, tablet alebo smarfón? Ak áno, zaraďuje sa medzi moderné dieťa s novodobou hračkou. Tieto technologické výdobytky však predstavujú nielen útek od reality v podobe hier, ale dokážu dieťaťu pomôcť efektívnejšie získavať informácie.

Všetko v jednom

Pamätáte sa, kedy vaše dieťa túžilo po hre s hracou kockou a figúrkami? Teraz už jedine na viacpalcovom displeji tabletu, či smartfónu,.kde tieto hry netreba rozbaľovať, hýbať figúrkami a po ukončení ich zasa zbaliť a odložiť do skrinky. Existuje jedna zázračná ikonka, ktorej sa stačí dotknúť prstom a hra je otvorená. A nielen človeče… Na tablete sa dajú pozerať filmy, čítať knihy a časopisy či surfovať na webe.

Technológie na školách

shutterstock_154303559Správna výučba napreduje tak, ako všetko ostatné – za pomoci rozvoja IT technológií na vyučovacej hodine. Takýmto spôsobom je možné skĺbiť zábavu so vzdelávaním. Majú na to však rovnaký názor aj učitelia a  využívajú sa novodobé technológie v školskej praxi?

Viera Bartalošová, učiteľka slovenského jazyka a dejepisu na ZŠ Novomeského v Trenčíne: „Vyučovanie s pomocou techniky napreduje míľovými krokmi. Pomáha to žiakom i učiteľom, dá sa rýchlejšie a efektívnejšie pracovať a riešiť dané problémy. Internet ovplyvňuje vyučovanie zväčša pozitívne, ale žiaci menej čítajú, menej navštevujú knižnicu, menej si robia referáty z encyklopédií, odbornej či regionálnej tlače, spoliehajú sa len na internet, čo je niekedy aj na škodu veci.“

Štefan Matula, psychológ z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie: „Vývoj nezastavíme a je prirodzené, ak deti tieto novodobé moderné technológie používajú – či už na hranie alebo vzdelávanie. Je veľmi dôležité, a pre deti dobré, ak ich dospelí – rodičia aj učitelia – usmernia a ukážu im, ako im môže byť počítač, tablet alebo notebook priateľom a pomocníkom a nie naopak.“

Eva Števková, učiteľka slovenského jazyka a literatúry a výchovy umením na ZŠ, Ul. sv. Michala v Leviciach: „Informačno-komunikačné technológie sú základom motivácie žiakov základnej školy na zlepšenie ich prístupu k učeniu. Hotové prezentačné materiály môžem aktualizovať, dopĺňať, neaktuálne informácie vyberať. Často si so žiakmi opakujem učivo tak, že samostatne pracujú na počítačoch a hľadajú si ďalšie informácie a zaujímavosti, o ktorých sme na hodinách ešte nehovorili, prípadne si potrebujú ešte zopakovať prebrané učivo.“

[pull_quote_center]„Technika síce nikdy nenahradí človeka, no ovládanie moderných technológií je dnes jednou zo základných výbav každého učiteľa.“ RNDr. Pavel Sadloň[/pull_quote_center]

[quote_box_center]

81 % učiteľov verí, že tablety zlepšujú učenie v triede

1 z 5 žiakov používa mobilné aplikácie na to, aby si organizoval štúdium

29 % učiteľov ZŠ a SŠ  a 80 % vysokoškolských učiteľov využíva digitálne médiá pri vyučovaní

8 z 10 študentov využíva digitálne knihy

86 % študentov si myslí, že s pomocou tabletov sa učia efektívnejšie

[/quote_box_center]

RNDr. Pavel Sadloň je riaditeľom na gymnáziu Ladislava Sáru a prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií. Veľmi dobre pozná učebné metódy na školách a aj to, ako sa k novým technológiam stavajú učitelia a rodičia. „Technika síce nikdy nenahradí človeka, no ovládanie moderných technológií je dnes jednou zo základných výbav každého učiteľa. Mojím heslom je – a myslím, že je dnes veľmi výstižné – rozumný človek techniku ovláda, nerozumného človeka ovláda technika. Ak máme šikovného žiaka, bude vďaka IT napredovať čoraz rýchlejším tempom. Sú však žiaci pripravení na používanie výdobytkov nových technológií? A tu zohrávajú dôležitú úlohu práve pedagógovia, ktorí učia žiakov triediť informácie. Žiaci totiž nemajú problém informácie vyhľadávať a spracovávať, ťažšie však vyhodnocujú zo svojich prác najdôležitejší odkaz pre spolužiakov,“ hovorí RNDr. Pavel Sadloň.

[pull_quote_center]Rozumný človek techniku ovláda, nerozumného človeka ovláda technika.“[/pull_quote_center]

Foto: Niky Korbačková
Foto: Niky Korbačková

Do aktovky zošiť či počítač?

Peračník, päť zošitov, kniha na slovenčinu, pracovný zošit na matematiku a dve vrecúška – jedno na prezúvky a druhé na telesnú výchovu. Takto školáci vstupujú do prvej á, či tretej bé. Inovácie, ktoré existujú v rozvinutejších krajinách, než je Slovensko, smerujú aj k nám. Na Západe má v triede 90% učiteľov notebook. U nás postupne spoznávame učenie cez prezentácie, ktoré sa premietajú z projektora na plátno. Takéto vzdelávanie u žiakov vyvoláva čoraz väčší záujem o získavanie informácií a o učenie práve preto, lebo bežne nudná hodina sa stane zdrojom rozvoja predstavivosti a kreativity. Niektorým deťom sa lepšie učí vizuálne, preto je tablet ideálna učebná pomôcka, ak sa na učenie aj naozaj využíva. Na druhej strane šikovným deťom, ktoré hravo zvládajú komplikované úlohy „s perom a papierom“, môžu IT pomôcky aj uškodiť. V prehnanom množstve sa stávajú technológie pre žiaka často kontraproduktívne. IT pomôcky v škole majú pomôcť, ale nie úplne zastaviť vlastnú fantáziu. Zošit dokáže vytvoriť pre dieťa v školskej aktovke záťaž, no určite by sa z nej nemal úplne vytratiť.

Od bicyklovania ku sociálnym sieťam

Pokrok technológií nezanecháva len tie priaznivé vplyvy, ale aj tie menej chcené – čas využívaný na pohyb či voľnočasové aktivity si pre seba kradnú IT vynálezy.

[quote_box_center]

Deti narodené do 80tych rokov

Neorganizovane sa hrávali celé dni bez kontroly rodičov; sami si organizovali športové turnaje či zápasy

Internet sa začína používať, ale iba 2% detí vedia poslať video cez internet

Deti narodené od 90tych rokov

Od roku 1995 klesol počet detí jazdiacich na bicykli o 31%

Deti hrajú počítačové hry 6-násobne častejšie ako sa bicyklujú

87% detí, ktoré vlastnia počítač. pracujú s internetom

68% detí, ktoré vlastnia mobil, ho necháva počas noci pri posteli

Deti narodené po roku 2000

27% detí sa nepravidelne zapája do pohybových aktivít; 6% sa aktívne podieľa na športovej činnosti; 90% detí s počítačom používa internet; 75% detí chodí na sociálne siete

[/quote_box_center]

Psychologička radí…

Vplyvom technológií sa mení aj vývin detí zo žiakov na študentov. Súvisiacimi zmenami v osobnostných črtách, ktoré sú badateľné, nás prevedie psychologička Mgr. Denisa Maderová.

Počítačová technika umožňuje skvalitniť proces výučby a následného učenia. IT technológie rešpektujú individuálne požiadavky dieťaťa, ako je napríklad tempo dieťaťa a spôsob učenia. Sledovanie informácií na internete podporuje u detí záujem o učenie. Počítačová technika spríjemňuje zážitky z vyučovania, dokáže deti nadchnúť, dokonca aj v prípade, ak ich určitý predmet nebaví. Učitelia môžu využiť rôzne efekty ako grafy, tabuľky a tak urobiť učivo zaujímavejším a ľahšie pochopiteľným. Počítačová technika môže znižovať riziko strachu z neúspechu, strachu z vlastných nedostatkov, môže podporiť komunikáciu a urýchliť verbálne schopnosti. Využívanie IT technológií pozitívne stimuluje pozornosť a môže podporiť sociálnu komunikáciu medzi deťmi prostredníctvom využívania sociálnych sietí najmä v špecifických prípadoch správania sa detí.

[pull_quote_center]Počítačová technika spríjemňuje zážitky z vyučovania, dokáže deti nadchnúť, dokonca aj v prípade, ak ich určitý predmet nebaví.[/pull_quote_center]

Foto: Niky Korbačková
Foto: Niky Korbačková

Medzi negatíva technológií patrí napríklad strácanie spontánneho učenia sa prostredníctvom hry. Počítačová technika nahrádza priamu interakciu dieťaťa s dospelými, čím sa môže vytrácať humanizácia z výučby a vyučovania. IT technológie môžu byť najmä u mladších detí na úkor aktivít dôležitých pre ich zdravý neurovegetatívny a emocionálny vývoj, vnútornú rovnováhu a vyššie kognitívne funkcie.

Klasické knihy nahrádzajú elektronickou knihou, a tým sa stráca hodnota, posolstvo a spomienky na knihu ako takú. Pri dlhšom sedení pri počítači je nepriaznivo ovplyvňovaný zrak, elektromagnetické žiarenie negatívne ovplyvňuje nervový systém, môže spôsobovať poruchy koncentrácie a pozornosti, poruchy spánku a spôsobovať emočnú labilitu. IT technológie podporujú vytváranie virtuálnych vzťahov, ilúzií o ľuďoch, zo života sa vytráca priamy, bezprostredný kontakt. Počítač môžu deti využívať aj ako únik z reality a od reálneho riešenia problémov.

[pull_quote_center]IT technológie podporujú vytváranie virtuálnych vzťahov, ilúzií o ľuďoch, zo života sa vytráca sa priamy bezprostredný kontakt.[/pull_quote_center]

Ako sa dajú negatívne vplyvy znížiť?

 • časovo obmedziť a ohraničiť aktivitu na počítači na maximálne 1 až 2 hodiny podľa veku dieťaťa
 • striedať prácu pri počítači s pohybovými hrami, športom, prechádzkou vonku a hrou
 • nejesť pri počítači a vnímať základné fyziologické a biologické potreby, ktoré je nutné absolvovať mimo počítača
 • vnímať únavu, bolesť hlavy a šije, chrbta – tieto faktory svedčia o prekročených hraniciach časového rámca stráveného pri počítači

Ako vybrať správne technológie pre deti?

Ferdinand Rezník, IT odborník a riaditeľ spoločnosti AGEM Computers radí, podľa akých kritérií treba vyberať technológie pre deti:

 • Rozmery a váha – Malým deťom netreba veľké tablety, s ktorými súvisí väčšinou aj hmotnosť. Malé detské ruky neudržia veľké notebooky tak, ako dospelé, preto menej je v tomto prípade viac.
 • Display a jeho kvalita – Malé deti nepotrebujú ten najlepší displej, ale treba brať na vedomie, že čím je kvalitnejší, tým menej si kazia oči. Kvalitu displeja dokážeme posúdiť pomocou rozmerov, či rozlíšenia.
 • Výkon a výdrž batérie – Pri výbere tabletu či notebooku býva dôležité, ako dlho vydrží bez zdroja napájania.
 • Bezdrôtové pripojenie, konektory, porty – Kompatibilita s existujúcou technológiou, ktorú už máme doma, môže byť  dôležitým faktorom výberu.
 • Operačný systém – V tabletoch a notebookoch zvyčajne býva predinštalovaný operačný systém, ktorý vyberáme podľa našich preferencií.
 • Záruka a servis – Nie na každom predajnom mieste nám vedia odborne poradiť, či poskytnúť dostatočný popredajný servis.
 • Cena – Pozor na to, čo deťom kupujete. Je jasné, že deťom, ktoré dokážu všetko veľmi rýchlo pokaziť, radšej kupujeme lacnejšie verzie, ale nezabúdajme, že lacné je aj menej kvalitné. Napríklad, ak vaše dieťa denne pozerá do notebooku a nechcete, aby o pár rokov nosilo okuliare, radšej zainvestujte.

[pull_quote_center]„Pozor na to, čo deťom kupujete. Je jasné, že deťom, ktoré dokážu všetko veľmi rýchlo pokaziť, radšej kupujeme lacnejšie verzie, ale nezabúdajme, že lacné je aj menej kvalitné. Napríklad, ak vaše dieťa denne pozerá do notebooku a nechcete, aby o pár rokov nosilo okuliare, radšej zainvestujte.“[/pull_quote_center]

[quote_box_center]

Skúsenosti rodičov

 • „Moja dcéra dokáže manipulovať prstom po tablete, akoby sa s ním narodila. Pri počítači ju však nenechám dlhšie ako dve hodinky. Deti, ktoré v tejto dobe nemajú prístup k IT technológiám ,by kolektív mohol považovať za menejcenné a v neskoršom veku by mohli zaostávať za ostatnými,“ hovorí mamička  4- a 11-ročných dcér.
 • „Informácie na internete nám dokážu ušetriť čas, ktorý by človek musel tráviť v knižnici. Nie však všetky informácie môžeme považovať za relevantné. Dcéry na internete využívajú najmä google a translator,“ hodnotí matka dvoch dcér.
 • „Deti sú zrkadlom rodičov a platí to vo všetkom, aj v závislosti na počítačoch. Každý počítač sa dá stopnúť a na čas zavrieť. Čas sa dá využiť aj na komunikáciu s rodinou, aj na pohyb, aj na športy,“ vysvetľuje otecko s dvoma ratolesťami.

[/quote_box_center]

[dropcap type=”1″]T[/dropcap] redakcia