Nahota rodičov v prítomnosti detí – viete, kedy s tým prestať?

Na nahotu rodičov v prítomnosti detí ako i detí samotných je potrebné vždy nazerať v kontexte aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa. Zatiaľ čo v útlom veku je nahota z hľadiska zdravého psychického vývinu priam žiadúca, v neskorších obdobiach môže rodič prechádzajúci sa po byte v Adamovom rúchu svojho potomka šokovať až traumatizovať.

Kde sú teda zdravé hranice nahoty v rodine a ako vybudovať v dieťati lásku k vlastnému telu?

Nahota a dieťa do jedného roka

V ranom veku je nahota ako taká pre dieťa nesmierne dôležitá. Odborníci zdôrazňujú význam kontaktu koža na kožu bezprostredne po narodení dieťaťa i v ďalších mesiacoch v súvislosti s budovaním bezpečnej vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom. Veľmi podobný psychologický význam má aj dojčenie, ktoré v sebe rovnako zahŕňa aspekt nahoty a intímneho telesného kontaktu. Dotyk matkinho tela a jeho teplo sú zdrojom bazálneho bezpečia, ktoré je predpokladom ďalšieho zdravého psychického vývinu dieťaťa. Nahota je v tomto veku veľmi prirodzená a bábätká spravidla zbožňujú kontakt s nahým telom svojho rodiča. Mnohé sa v takejto situácii rýchlo a jednoducho upokoja.

Nahota a dieťa do troch rokov

Batoľa vníma nahotu ešte stále veľmi prirodzene. Vidieť mamičku alebo otecka bez spodnej bielizne nie je pre neho nič zvláštne a ani samo nepociťuje potrebu skrývať sa. V skutočnosti ešte nevníma rozdiely medzi ženským a mužským telom a nijako zvlášť neodlišuje intímne partie od ostatných častí tela. U väčšiny detí sa spája toto obdobie s nácvikom na nočník, pričom ani v tejto oblasti nepociťujú ostych či potrebu intimity. Často sa stáva, že dieťa v tomto veku chodí s mamičkou na toaletu, čo vonkoncom nie je neprirodzené. Deti sa učia napodobňovaním a veľakrát práve odpozorovaním používania toalety u dospelých si aj oni osvoja hygienické návyky.

Nahota a dieťa do šesť rokov

Okolo troch rokov si začína väčšina detí prirodzene uvedomovať rozdiely medzi mužským a ženským telom. V tomto období sa zvyknú dievčatká so záujmom zapozerať na nahé telo svojho otecka vychádzajúceho zo sprchy. Nahota sa však ešte stále nespája s intimitou či sexualitou. Ide skôr o akúsi prirodzenú zvedavosť, s ktorou dieťa poznáva svet vrátane ľudského tela. Je to jednoducho niečo nové, iné. U detí v tomto veku sa však ešte spravidla neobjavuje potreba zahaľovať sa alebo skrývať svoje telo. Rovnako je pre ne stále prirodzené vidieť svojich rodičov nahých bez akýchkoľvek nepríjemných pocitov.

Nahota a mladší školák

Okolo šiestich rokov dochádza u dieťaťa k mnohým zásadným zmenám. Zo škôlkara sa stáva školák, dochádza k rýchlemu kognitívnemu i sociálnemu vývinu. Deti sú v tomto veku značne samostatnejšie, snaživejšie a iniciatívnejšie. Okrem iného aj v starostlivosti o seba. Dokážu sa už samé obliecť a zvládajú i základnú hygienu. Väčšine detí už v tomto veku prestáva byť príjemné, aby ich kúpal či sprchoval rodič a to najmä rodič opačného pohlavia. Dievčatá sa začínajú zatvárať v kúpeľni pred ockom, chlapcom môže byť nepríjemné prezliekať sa pred mamičkou. Je potrebné to rešpektovať a dopriať dieťaťu želané súkromie. Rovnako nepríjemné môže byť pre dieťa stretnutie s rodičom v Adamovom rúchu. Ak si všimnete, že váš potomok sa v takýchto situáciách cíti trápne, odvracia hlavu, blúdi pohľadom inde, zatvára dvere, začnite byť opatrnejší. Nie je však potrebné zachádzať do extrému. Jednoducho si zatvárajte dvere, keď sa prezliekate, vstupujte do miestnosti po zaklopaní a rešpektujte zatvorené dvere na kúpeľni. Nerobte z nahoty tabu, ale pristupujte k intimite vášho dieťaťa so všetkou vážnosťou.

Nahota a puberťák

Niekedy po desiatom roku sa začne telo dieťaťa zásadne meniť. Fyzické dospievanie na seba strháva veľkú čas pozornosti puberťáka a upriamuje jeho záujem na telo ako také. Deti v tomto veku sa však upriamujú na seba a na rovesníkov. Nahé telo ich rodičov ich vonkoncom nezaujíma. Práve naopak, môže im byť veľmi nepríjemné pozerať sa na rodiča pri prezliekaní alebo zniesť pohľad na svoju nahotu. Je potrebné to plne rešpektovať a nevystavovať dieťa podobným situáciám.

Vzťah dieťaťa k nahote a k vlastnému telu do veľkej miery odráža správanie rodiča v tejto oblasti. Uplatňuje sa učenie nápodobou. Je preto veľmi dôležité nezachádzať do extrému v žiadnom smere. Úzkostná ochrana nahoty môže viesť k negatívnym postojom k intimite a sexualite ako i k problémom v partnerských vzťahoch. Naopak, nadmerná uvoľnenosť v tejto oblasti môže spôsobiť sociálnu odbrzdenosť bez schopnosti rešpektovať hranice svojej intimity a intimity iných.

Autorka článku je psychologička