Montessori, lesná, či štátna? Takéto škôlky fungujú na Slovensku

Ako vybrať tú správnu škôlku? V minulosti takú dilemu rodičia neriešili. Existovala len jedna možnosť – štátna škôlka. Dnes máte na výber z veľkého množstva rôznych súkromných zariadení pre deti do 6 rokov.

Tak, ako sa zmenil prístup k výchove detí za posledné roky, zmenil sa aj systém ich vzdelávania a podpory rozvoja osobnosti. Už neexistuje univerzálny vzorec na výchovu plnohodnotného člena spoločnosti. Dieťa už nemusí ticho sedieť a počúvať. Diskutabilný je aj pojem poslušnosti a rodičia sú kritickí k tradičnému školskému systému, ktorý autoritatívnym spôsobom výchovy potláča individualitu detí. Uvedomujú si hodnotu slobody jedinca a chcú ju vštepovať aj svojím ratolestiam. To je jedno z najdôležitejších kritérií, ktoré zohľadňujú pri výbere škôlky.

Ak vaše dieťatko onedlho dovŕši vek, keď je načase nastúpiť do škôlky, predstavíme vám, aké možnosti máte v rámci Slovenska. Výber sa môže javiť ako náročná úloha, preto dúfame, že v nasledujúcich riadkoch nájdete to, čo považujete pre svoje dieťa za tú možnosť, ktorá mu dá najlepší základ pre šťastný život.

Klasika – štátna škôlka
Aj keď sa tradičný školský systém mnohým javí ako zastaraný, umiestniť dieťa do štátnej škôlky nemusí byť len z núdze cnosť. Mnohé štátne škôlky svoj prístup k deťom modernizujú a – podobne ako súkromné škôlky – snažia sa podporiť tvorivosť dieťaťa. Je to aj cenovo najdostupnejšia možnosť a vaše dieťa sa vo väčšom kolektíve môže cítiť naozaj šťastne.

Jazyková škôlka
Mnohí rodičia sú už pri narodení dieťaťa rozhodnutí, že ho naučia rozprávať minimálne dvoma jazykmi. Učenie jazyka je oveľa jednoduchšie, ak dieťa vyrastá v domácnosti, kde rodičia komunikujú s ním aj medzi sebou oboma jazykmi. V zdokonaľovaní sa môže pokračovať v škôlke. Na Slovensku existujú bilingválne škôlky, ale aj také, ktoré sa výučbe jazyka prostredníctvom hier venujú v určitú hodinu a po zvyšok dňa komunikujú s deťmi v slovenčine. Každopádne nie je na škodu, ak človek dostane do daru viac ako jednu reč. Naopak, môže to veľmi pozitívne ovplyvniť jeho budúcnosť.

Technická škôlka
Kvôli všeobecnému poklesu záujmu o technické vedy a nedostatok základných technických znalostí sa na Slovensku otvorilo päť škôlok so zameraním na polytechnickú výchovu predškolákov. Ich cieľom je podporovať u detí vývoj technického myslenia, tvorivosti, manuálnej zručnosti i verbálnej schopnosti hravou formou.

Montessori
Princíp výchovy a vzdelávania vytvorený Mariou Montessori poskytuje deťom možnosť rozvíjať svoj potenciál naplno. Diametrálne sa odlišuje od klasického systému tým, že zabezpečí dieťaťu prostredie, v ktorom sa môže realizovať. Úlohou učiteliek v montessori škôlkach je zariadiť, aby dieťa vyvíjalo svoju aktivitu dobrovoľne – nikdy činnosť detí neorganizujú a neopravujú chyby. Dobrovoľnú aktivitu detí môžu docieliť prípravou pomôcok a hračiek, ktoré sú pre nich zaujímavé.

Lesná, „eko“ škôlka
Lesná škôlka je zvláštny typ škôlky alebo oficiálne – občianskeho združenia – v ktorej všetky aktivity prebiehajú vonku a to za každého počasia. Cieľom je vychovávať detí k zdravému životnému štýlu a úcte k prírode. Ekoškôlky fungujú ako vzdelávacia alternatíva v Škandinávii už dlhé roky, no u nás pribúdajú veľmi pomalým tempom.

Waldorfská škôlka
Zámerom waldorfských škôl a škôlok je vychovávať slobodné, kultúrne a tvorivé osobnosti. Pomáhajú získať malým škôlkarom dôveru v okolitý svet, prejavovať svoju fantáziu a obrazotvornosť prostredníctvom hier. Deti sa hrajú slobodne, rozvíjajú zdravé vzťahy a komunikačné zručnosti. Waldorfské učiteľky dbajú na pravidelný rytmus dňa, týždňa a roka, pretože veria, že takto podporujú zdravý vývoj detí s pocitom bezpečia a pokoja. Ich úlohou je dieťa pochopiť a citlivo vytvárať hranice, v rámci ktorých sa môže slobodne prejavovať. Pomôcky a hračky z prírodných materiálov sú vytvorené tak, aby si ich dieťa samo dotváralo a aby ho podnecovali spoznávať svet.

Tieto rozmanité možnosti výberu škôl a škôlok, s rôznymi učebnými pomôckami, hrami a prostredím sú dôkazom, že ľudí, ktorým záleží na budúcnosti a šťastí detí, stále pribúda. Poskytujú vám slobodu výberu, ktorá môže byť niekedy až mätúca. Nenechajte sa ovplyvniť názormi ostatných a rozhodnite sa svojím srdcom, pretože vy svojho drobčeka poznáte najlepšie.