Kmeňové bunky pomáhajú ohrozeným zvieratám

Kmeňové bunky majú obrovský vplyv na medicínsky výskum pri liečbe degeneratívnych ochorení. Ich regeneračné vlastnosti sú však užitočné aj pri ochrane ohrozených živočíšnych druhov.

The Frozen ZOO je zbierka kryokonzervovaných fibroblastových kultúr a tkanív z tisícov zvierat, vrátane jedného už vyhynutého. Projekt začal v roku 1976, ako snaha zachovať bunky zo všetkých možných druhov zvierat s očakávaním, že v budúcnosti budú existovať technológie, ktoré by vedeli vzorky využiť na záchranu ohrozených druhov.

V roku 2007 bola uverejnená metóda na preprogramovanie ľudských fibroblastov z kože na indukované pluripotentné kmeňové bunky, ktoré sa môžu špecializovať na takmer akýkoľvek typ bunky. Na základe toho sa vo Frozen ZOO rozhodli vyskúšať tento postup aj na zvieracích fibroblastoch.

Výskumníčka Inbar Friedrich Ben-Nun strávila niekoľko rokov skúšaním metód paralelne na ľudských bunkách a fibroblastoch zo zoologickej záhrady. Zvolila fibroblasty z opice mandrila, pretože je to primát a je pravdepodobnejšie, že technológia používaná pre človeka bude fungovať. Ďalším zvieraťom bol nosorožec biely severný, jeden z najohrozenejších cicavcov na svete. Vďaka tvrdej práci a sledovaniu, výskumníčka preprogramovala oba druhy a v roku 2011 bola v časopise Nature Methods uverejnená prvá správa o vytváraní indukovaných pluripotentných kmeňových bunkách z ohrozených druhov. Tieto bunky môžu pomôcť pri zlepšení reprodukcie a genetickej diverzite niektorých druhov, prípadne pri ich záchrane pred vyhynutím, alebo prispieť k posilneniu zdravia ohrozených zvierat v zajatí.

Celé desaťročia sú nosorožce lovené pre svoje rohy, ktoré sú z keratínu. V niektorých kultúrach východnej Ázie veria, že roh nosorožca má zázračné liečivé vlastnosti. Jediný roh stojí na čiernom trhu viac ako 250 000 dolárov. V roku 2015 boli na svete len tri žijúce nosorožce biele. V tom čase už myšlienka využitia technológií s kmeňovými bunkami na záchranu ohrozených druhov, prenikla do širšej komunity zoberajúcej sa výskumom ochrany prírody a stala sa predmetom vážnej diskusie na stretnutí vo Viedenskej ZOO.

Vyhynutie cicavcov

Stretnutie s témou Ochrana prírody bunkovými technológiami bolo organizované zástupcami niekoľkých zoologických záhrad a spojilo dohromady vedcov zo štyroch kontinentov. Cieľom bolo pripraviť záchranný plán pre nosorožca bieleho severného. Článok z roku 2016 v časopise ZOO Biology, “Zvrátenie procesu vyhýnania cicavcov”, ktorého autormi bolo všetkých 21 účastníkov stretnutia, načrtáva plán, ktorý vytvorili na záchranu tohto takmer vyhynutého zvieraťa.

Plán na zvýšenie počtu narodených mláďat nosorožca spája viaceré výskumy do jedného cieľa. Do ZOO v San Diegu priviezli 6 zdravých samičiek úzko príbuzného druhu nosorožca bieleho južného, ktoré budú slúžiť ako náhradné matky, ak sa tímu podarí vyprodukovať nosorožie embryá. Práca tohto tímu odborníkov môže vytvoriť stratégiu použiteľnú aj pre iné druhy ohrozených zvierat.

Prvý krok bol urobený, ale je potrebné urobiť ešte mnoho, aby sa pomocou využitia kmeňových buniek pomohol “zvrátiť” proces vyhynutia ohrozených zvierat.

Spracované podľa: Zdroj 1Zdroj 2