Detský spánok do jedného roka – 1. časť

Množstvo a význam spánku sú z vývinového hľadiska nepriamo úmerné veku. Jednoduchšie povedané, čím je dieťatko menšie, tým viac potrebuje spať, a tým je spánok pre neho dôležitejší. U novorodenca a batoľaťa môžeme bez preháňania hovoriť až o kľúčovej potrebe. Tak ako je mliečko základom správneho telesného vývinu a rastu, tak je spánok „potravou” pre psychický (mentálny a emočný) vývin.

Koľko spánku potrebuje dieťa do jedného roka? Prečo je spánok práve v tomto veku taký dôležitý? A ako môžu rodičia učiť dieťatko správne a dostatočne dlho spať už od najútlejšieho veku? To všetko a ešte viac sme pre vás zhrnuli v nasledujúcom článku.

Význam spánku pre dieťa

Ako sme spomínali v úvode, čím je dieťatko menšie, tým je dostatok kvalitného spánku dôležitejší pre jeho zdravý fyzický i psychický vývin. Spánok umožňuje regeneráciu organizmu a správny vývoj imunitného systému. Odpočinok dodáva mozgu energiu, čím podporuje jeho rast. Dieťa, ktoré je oddýchnuté, je pripravené v bdelom stave aktívne poznávať svet a učiť sa. Dostatočný odpočinok zvyšuje vnímavosť na sociálne podnety a pripravenosť reagovať. Dieťatko, ktoré je permanentne nevyspaté, býva mrzuté, podráždené až agresívne. Nedostatok spánku tak spomaľuje jeho emočný i sociálny vývin.

Zaujímavosť na záver: Výskumy ukazujú, že deti, ktoré v útlom veku trpia nedostatkom kvalitného spánku majú vyššiu pravdepodobnosť obezity. Spánok totiž podporuje kontrolu hmotnosti cez reguláciu hormónov vyvolávajúcich hlad.

Vývoj spánku v prvom roku

Obdobie novorodenca a dojčaťa je obdobím rýchlych zmien. Dieťatko už nikdy nebude tak rýchlo rásť a vyvíjať sa ako v tomto veku. Tak ako sa mení jeho pohyblivosť či vnímavosť, vyvíja sa aj spánok.

Prvý mesiac
Novorodenec prespí 18-20 hodín denne. V jeho dennom rytme sa striedajú intervaly spánku trvajúce 3-4 hodiny s intervalmi bdenia v trvaní 1-2 hodín. Dieťatko ešte nerozlišuje medzi dňom a nocou. Budí sa v pravidelných intervaloch na kŕmenie, pretože jeho žalúdok je ešte veľmi malý, a preto rýchlo vyhladne. Bdenie a aktivita ho unaví, a tak po hodine – dvoch opäť zaspáva.

Rytmus spánku v tomto období určuje najmä genetická a hormonálna výbava. Spánok ešte nie je podmienený výchovou a návykmi.

Druhý – štvrtý mesiac
V druhom mesiaci sa začína formovať spánkový rytmus, v ktorom sa dá rozpoznať deň a noc. Keď má dieťatko približne 6kg, je jeho žalúdok dostatočne veľký na to, aby vydržalo spať 6-8 hodín v noci. V závislosti od kvality a kvantity nočného spánku, spí dieťatko aj počas dňa. Fázy denného bdenia sa však postupne predlžujú.

Piaty až ôsmy mesiac
Dieťatko je v tomto veku, v ideálnych podmienkach, fyziologicky pripravené prespať v noci až 9 hodín. Počas dňa spí zvyčajne dvakrát, spolu približne 4 – 5 hodín. Spánok zvykne v tomto období narúšať prerezávanie zúbkov a prudké zmeny v psychomotorickom vývine. Dieťatko sa učí sedieť, liezť, je oveľa vnímavejšie na podnety, čo môže narušiť jeho pokojný odpočinok. V tomto období sa zvykne prejaviť aj strach z odlúčenia, ktorý môže značne skomplikovať ukladanie na spánok. Dieťa je úzkostnejšie a citlivejšie vníma prítomnosť dospelej osoby. Jeho „strach zo samoty” je vývinovo prirodzený.

Deviaty až dvanásty mesiac
Dieťatko vydrží v noci spať 10 – 12 hodín bez kŕmenia. Počas dňa zvykne spať ešte stále dvakrát, spolu v trvaní 3 – 5 hodín v závislosti od kvality nočného spánku. Aj v tomto veku naďalej pretrváva úzkosť z odlúčenia, ktorá komplikuje zaspávanie. Deti spravidla odmietajú zaspávať osamote, majú strach, plačom volajú rodiča. Kvalitu a kontinuitu spánku môže narúšať ďalšia prudká vývinová zmena – rozvoj chôdze.

Prečítajte si aj druhú a tretiu časť.