„Dátum spotreby“ neexistuje

Rodičia, ktorí sa rozhodli, alebo sa ešte len rozhodujú, že uchovajú vzácne kmeňové bunky svojich detí vedia, že tak robia pre budúcnosť. Uvedomujú si, že kmeňové bunky, ktoré sa nachádzajú v pupočníkovej krvi, majú veľký liečebný potenciál. Dôležitým rozhodovacím faktorom je skutočnosť, že šanca odobrať tieto kmeňové bunky je iba raz a to počas pôrodu. Dôležitá je aj skutočnosť, že kmeňové bunky, ktoré sa nachádzajú v pupočníkovej krvi, nie sú zaťažené ochorením, liečbou či procesom starnutia. V takejto výnimočnej kvalite sú k dispozícii iba pri narodení dieťaťa.

Je známych množstvo skutočných prípadov s dobrým koncom, kedy  kmeňové bunky z pupočníkovej krvi pomohli pri liečbe. Aj chorým deťom na Slovensku už umožnili lepšiu budúcnosť. Kvalita kmeňových buniek sa dá uchovať aj desiatky rokov tak, aby boli v prípade potreby pripravené. Môžu pomôcť pri liečbe závažných ochorení nielen počas detstva, ale aj v dospelosti.

Ako dlho sa však môžeme spoliehať na uchovanú pupočníkovú krv? Nestráca pôsobením času na kvalite? Bude sa môcť použiť aj po viacerých rokoch? Rodičia sa často pýtajú, či má pupočníková krv niečo ako „dátum spotreby“, alebo dobu „exspirácie“? Je možné, že sa kmeňové bunky časom nepoškodia, alebo nezostarnú?

_IGP3349b_vyrez

Čas a kvalita zamrazených kmeňových buniek

Na svete prebiehalo a prebieha viacero štúdií, ktoré  porovnávajú kvalitu zamrazených vzoriek pupočníkovej krvi od niekoľkomesačného až po niekoľkoročné uskladnenie. Výsledkom štúdií je, že dĺžka uskladnenia nemá vplyv na kvalitu zamrazených kmeňových buniek. Najdlhšie uložená pupočníková krv, ktorú vydala na liečbu slovenská banka pupočníkovej krvi CordBlood Center bola zamrazená 7 rokov. Z bánk pupočníkovej krvi vo svete boli úspešne použité aj dlhšie zamrazené bunky z pupočníkovej krvi.

Nejde však o zázrak, ale o vedu. Kľúčom je extrémne nízka teplota. Vyplýva to zo samotnej podstaty metabolizmu bunky. Biochemické procesy v bunke prebiehajú neustále, vďaka tomu, že obsahujú vodu. Zamrazenie buniek pri veľmi nízkych teplotách spôsobí, že bunka nemá k dispozícii kvapalnú vodu a klesá tiež pohyb jednotlivých molekúl. Čím je nižšia teplota, tým pomalšie sa molekuly pohybujú. Tento proces zamrazovania sa nazýva kryokonzervácia. Aby kryštály vody, ktoré pri zamrazení zvyčajne vznikajú nepoškodili bunku, pred zamrazením sa k bunkám pridáva tzv. kryoprotektívna látka. Tá zabráni vzniku ľadových kryštálov a tým aj poškodeniu bunky. Pupočníková krv sa uskladňuje pri veľmi nízkej teplote, čím sa život v bunkách prakticky zastaví a pravdepodobnosť ich rozpadu je takmer nulová. Preto si aj po rozmrazení uchovávajú životaschopnosť a sú vlastne také staré ako v čase, keď boli zamrazené, hoci to bolo pred mnohými rokmi. Platí to nielen pre pupočníkovú krv, ale aj iné kmeňové bunky, napr. z placenty či z pupočníka.

vak-v-tlacke

Priebeh skladovania

Banka pupočníkovej krvi CordBlood Center spracováva pupočníkovú krv, tkanivo pupočníka aj placentu v špecializovanom laboratóriu, ktoré je držiteľom všetkých potrebných povolení MZ SR na spracovanie kmeňových buniek. Laboratórium je vybavené najmodernejšími technológiami v súlade so štandardami definovanými európskymi direktívami pre tkanivá a bunky. Má status zdravotníckeho tkanivového zariadenia a biobanky. Kmeňové bunky spracované v tomto laboratóriu sú akceptované na liečbu v transplantačných centrách doma aj v zahraničí. Spracované transplantáty sú uskladnené na Slovensku.

Pupočníková krv sa zamrazuje v kryokonzervačnom zariadení, v ktorom dochádza k riadenému, počítačom kontrolovanému zamrazeniu. Celý proces trvá cca hodinu a pol, pretože bunky nemôžu byť zamrazené okamžite, ale postupne, aby sa nepoškodili.

Špeciálne vaky, v ktorých sa pupočníková  krv uchováva sú určené na využitie vo veľmi nízkych teplotách. Zamrazovací vak je vložený do externého ochranného obalu, ktorý je v kontajneri uložený v kovovom držiaku. Pozícia jednotlivých vakov s pupočníkovou krvou a vzoriek je zaznamenaná v databáze, takže v prípade potreby ich možno okamžite vyhľadať.

_IGP5263

Dôležitú úlohu zohráva tekutý dusík. Pupočníková krv sa dlhodobo skladuje v biologických kontajneroch v tekutom dusíku alebo v jeho parách pri teplote blízkej -196 °C. Tento systém je plne nezávislý od elektrickej energie. Tekutý dusík sa pravidelne dopĺňa a jeho stav sa v kontajneri monitoruje.

Podľa dostupných vedeckých pozorovaní môžu byť kmeňové bunky z pupočníkovej krvi uskladňované na neurčito, takmer „donekonečna“ pokiaľ sú kryokonzervované a uskladnené v tekutom dusíku alebo v jeho parách. Na základe odporúčaní a štandardných postupov sa preto na pupočníkovú krv neudávajú termíny exspirácie.

Ihneď k dispozícii

Výhoda uskladnenej pupočníkovej krvi tkvie v tom, že je dostupná ihneď – stačí ju rozmraziť. Liečba kmeňovými bunkami sa zvyčajne plánuje v predstihu, preto je vždy dostatok času na jej transport do transplantačného centra. Pupočníková krv sa v prípade podania transportuje v špeciálnych nádobách, v ktorých je rovnaké prostredie ako v kontajneroch, v ktorých bola pupočníková krv dlhodobo uskladnená. Rozdiel spočíva iba v rozmeroch. Je podstatne menšia ako kontajner, v ktorom sa uchováva niekoľko stoviek transplantátov. V takýchto špeciálnych nádobách sa pupočníková krv transportuje pred podaním nielen v rámci Slovenska, ale aj do zahraničia. Do konca roka 2015 banka pupočníkovej krvi CordBlood Center už poskytla na liečbu 66  transplantátov pupočníkovej krvi, z toho 17 na Slovensku.