Cvičenie počas tehotenstva je prospešné

Obrázok od StockSnap z Pixabay

Polemiku ohľadom cvičenia budúcich mamičiek vyriešila nedávna štúdia, ktorá odhaľuje, že cvičenie počas tehotenstva poskytuje dieťatku zdravotné výhody súvisiace s metabolizmom.  

Podľa vedcov spočíva kľúč v bielkovine nazývanej SOD3, vitamíne D a primeranom cvičení. Štúdia, ktorú viedli autori z Joslin Diabetes Center na Harvardskej lekárskej fakulte a ich kolegovia z Japonska, USA, Kanady a Dánska odhalila mechanizmus vysvetľujúci vplyv cvičenia v tehotenstve a jeho prínosy pre dieťatko vo forme metabolických zdravotných výhod.

Lepšia tolerancia glukózy

Mnoho predchádzajúcich štúdií spájalo zvýšenú telesnú hmotnosť matky a nezdravú stravu s horšími výsledkami metabolizmu u potomkov, ktoré sa mohli prejaviť aj niekoľko rokov po narodení. Zistenia aktuálnej štúdie ukázali, ako fyzické cvičenie počas tehotenstva v kombinácii s primeranou hladinou vitamínu D zvyšuje hladinu proteínu odvodeného z placenty, ktorý sa nazýva SOD3, a že je zodpovedný za lepšiu toleranciu glukózy u detičiek. Pomocou rôznych techník autori starostlivo skúmali účinky cvičenia na parametre, ako je metylácia DNA, bunková signalizácia a génová expresia, najmä vo vzťahu k metabolizmu glukózy.

Druhý trimester

Údaje zo štúdie naznačujú, že cvičenie v kombinácii s optimálnymi hladinami vitamínu D by mohlo byť obzvlášť prospešné počas 2. trimestra tehotenstva. Samozrejme za predpokladu, že tehotná žena zvolí primerané cviky, je zdravá a nemá obmedzený pohyb kvôli možným zdravotným komplikáciám, ako napríklad rizikové tehotenstvo. Aj keď súčasné zistenia nie sú definitívne, nateraz sa vedci plánujú podrobne pozrieť na to, ako je možné optimalizovať stravu, časovanie a typ cvičení pomocou meraní SOD3 v materskom sére, aby dosiahli maximálny úžitok pre dieťatko.

Vedci sú na začiatku

Na najbližšie obdobie plánujú vedci dôkladnejší rozbor účinkov fyzického cvičenia na placentu, pretože zistili, že v tomto tkanive je nespočetné množstvo zmien a tieto placentárne úpravy môžu mať na detičky aj celoživotné pozitívne účinky. Výskum je na začiatku, ale je potrebné pochopiť, ako cvičenie a zdatnosť pred a počas tehotenstva môžu byť kľúčom k lepšiemu zdraviu pre nasledujúce generácie.