Pohľad na zhoršené videnie

Postrehli ste na svojich rodičoch, starých rodičoch alebo na niekom vo svojom okolí zhoršené videnie? Napríklad vypadávanie ich očného vnímania v časti zorného poľa?

Môže ísť o civilizačnú chorobu „Vekom podmienenú degeneráciu makuly,“ ktorá môže smerovať až k strate zraku. Postihnutá osoba prestáva vidieť detaily, čítať, rozpoznávať tváre a stráca schopnosť šoférovať. Ak máte podozrenie, že u niekoho blízkeho, alebo dokonca u vás, sa prejavujú tieto príznaky, odporúčame
čo najskôr navštíviť očného lekára. Zrakom prijímame až 80 % všetkých informácií. Málokto z nás si však uvedomuje negatívne vplyvy vonkajšieho i pracovného prostredia akými sú slnečné žiarenie, žiarenie z televízie, monitorov počítačov a podobne.S pribúdajúcim vekom stúpa aj riziko vzniku degeneratívnych ochorení očí, predovšetkým vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM). 

VPDM – pred tridsiatimi rokmi bolo toto ochorenie veľmi zriedkavé. Dnes je jedným z najčastejších príčin slepoty vo vyspelých krajinách. Presná príčina ochorenia nie je známa, predpokladá sa, že je spôsobená vplyvom viacerých faktorov. Popri vonkajšom vplyve prostredia (slnečné a iné žiarenie) je to aj štýl života (stres, strava). VPDM je progresívne ochorenie, ktoré postihuje strednú časť sietnice, tzv. žltú škvrnu. Človeku síce zostane periférne obrysové videnie, no uprostred vidí len tmavú machuľu. Stratí schopnosť písať, čítať, rozlišovať detaily. Ide teda o praktickú slepotu.

Kto je ohrozený?

Možno práve vaša stará mama. Ochorenie postihuje populáciu nad 50 rokov, najmä ženy, ľudí so svetlou pokožkou a modrými očami a tiež fajčiarov. Jej rozvoj podporujú poruchy tukového metabolizmu, cukrovka, artérioskleróza, hypertenzia, obezita a zlý životný štýl. Ohrození sú ľudia s nízkym príjmom antioxidantov a pacienti s pozitívnou rodinnou anamnézou VPDM.

Kto pomôže?
Iba očný lekár – špecialista, je schopný určiť túto diagnózu. Preto je potrebné navštíviť ho pri akomkoľvek podozrení. Je to dôležité, pretože tzv. vlhká forma VPMD môže poškodiť zrak veľmi rýchlo. Každý človek nad 40 rokov by sa mal pravidelne podrobiť vyšetreniu u očného lekára. Tiež by si mal pravidelne robiť samovyšetrenie pomocou Amslerovej mriežky v období medzi jednotlivými vyšetreniami. Liečba môže obmedziť stratu zraku na menšiu oblasť ako bez liečby. Preto, ak máte akékoľvek príznaky, ktoré by mohli nasvedčovať tomuto ochoreniu, okamžite navštívte očného lekára.

Ako zistiť VPDM?

Vo včasných štádiách ochorenia touto formou postihnutý môže mať zahmlené videnie alebo vidí veci zdeformované, vlnité. Jednoduchým a účinným testom, ktorým je možné zistiť jemné zmeny sprevádzajúce
VPDM je vyšetrenie pomocou Amslerovej mriežky. Túto jednoduchú pomôcku je možné dostať od očného
lekára a doma sa pravidelne otestovať či nedochádza k zmenám, na ktoré je potrebné lekára upozorniť pri návšteve ambulancie.

Takto si urobíte test:

Ak nosíte okuliare na čítanie, nasaďte si ich. Jedno oko si zakryte. Odkrytým okom sa zamerajte na čierny bod v strede mriežky. Oko udržiavajte zaostrené. Ak čiary na mriežke vidíte zdeformovane alebo ak dokonca niektoré chýbajú, urýchlene navštívte očného lekára. Rovnakým spôsobom si prekontrolujte aj druhé oko.

amslerova-mriezka
Amslerova mriežka

Prevencia nebolí, zastavte slepotu, ktorej sa dalo predísť.

1. Príbeh – Alžbeta (62), Bratislava

Vždy som aktívne športovala a v posledných rokoch sme sa s priateľmi vrhli na kolky. Zažili sme pri tom veľazábavy, čo je v našom veku veľmi vzácne. V poslednom období však už nehrávam. Postupne som začala mať problémy s tým, že som prestala vidieť kolky v strede. Všetko sa mi zdalo zahmlené. Aj priatelia sa začali pýtať, či nemám problémy so zrakom. Navštívila som teda lekára, ktorý zistil, že strácam centrálne videnie. Ako sa mi zmenil život? Všetky moje aktivity ustali. To, čo vidím je zahmlený obraz a navyše celý ohnutý. Je to smutné, veď ja už priamo nevidím ani panáčika na semafore! Musím sa pozerať zboku, aby som videla, kedy môžem prejsť cez cestu. Život už nebude taký ako predtým, najviac sa desím toho, že sa budem musieť vzdať toho, čo mám rada a zostanem osamotená. 

2. Príbeh – Mária (69), Detva

Som hubárka a celý môj život sa točil okolo prírody. Vždy na jeseň prišiel môj čas a spolu s manželom sme vyrážali na osvedčené hubárske miesta, ktoré sme poznali len my. Vždy sme sa pritom prekárali, kto nazbiera viac a krajšie kúsky a musím uznať, že som vyhrávala. Minulú jeseň ma však manžel prekvapil plným košíkom, a to šiel len pár krokov za mnou. Stále ma podpichoval, že nemusí nič hľadať, že mu ich nechávam. Nerozumela som tomu, myslela som si, že beriem všetko. Až keď mi ukázal, že z desiatich dubákov som videla len tri a tie najkrajšie kúsky v strede som minula, uvedomila som si, že niečo nie je v poriadku a že vyčistenie okuliarov mi nepomôže. Lekári ma vyšetrili a zistili mi ochorenie makuly. Ani som poriadne nevedela, že také niečo existuje a ako veľmi mi to ovplyvní život. Dnes už na huby nechodím.

3. Príbeh – Cecília (73), Trnava

S ochorením makuly žijem už 3 roky. Je to ťažký život. Som už staršia, vnúčatá už odrástli a nenavštevovali ma tak často. Spoločnosť mi robili moje obľúbené krížovky. Od istého času som postrehla, že tie čiary sú akési skrútené. Najskôr som si myslela, že to je naozaj tak a že ide o fór. Aj obrázok v strede sa mi zdal nezreteľný. Neprikladala som tomu spočiatku mimoriadnu pozornosť. Postupne mi to začalo prekážať viac a viac, až som prestala lúštiť úplne. Teraz na jedno oko nevidím vôbec a tým druhým… Mám problém spoznávať ľudí okolo seba, pretože im nevidím tváre. Nevidím ako sa menia moje vnúčatá, nevidím ako sa usmievajú. Veľmi to dolieha aj na moju psychiku. Bojím sa, že prídem aj o to málo, čo mi zo zraku zostalo. Možno, keby som si to všimla skôr. Možno keby som vedela, čo mi hrozí, naliehala by som viac. Teraz som už odkázaná na pomoc ľudí okolo seba, sama by som to nezvládla.

4. Príbeh – František (66),Vysoká pri Morave

Bol som vodič z povolania a najazdil som 2 milióny kilometrov bez nehody. Bolo to moje povolanie i koníček zároveň, keď som nejazdil tak som sa celé dni vŕtal v motoroch. Myslel som si, že keď už budem v dôchodku, tak precestujem okolité krajiny. Cítil som sa plný elánu a na ďaleké cesty som si trúfal. Aj ako dôchodca by som ešte stále mohol šoférovať, no pred rokom som začal mať problémy s videním. Čiary na ceste sa mi zdali byť krivé a celkovo som videl veľmi neostro. A keď som pri pešej prechádzke narazil do stĺpa, ktorý bol v strede chodníka, rozhodol som sa okamžite navštíviť lekára. Vekom podmienená makulárna degenerácia. Už len ten názov je odstrašujúci a prognózy – tie sú ešte horšie. Zrak postupne strácam. V aute sa veziem už len ako spolujazdec a som rád, keď vidím obrysy. Nesledujem televízor, nečítam. Svoj zrak musím nahradiť iným zmyslom. 

Štatistiky upozorňujú, že ak by každý človek podstúpil preventívnu prehliadku zraku aspoň raz ročne, predišlo by sa štyrom z piatich prípadov oslepnutia. Doprajtesvojim starým rodičom starobu, akú si  zaslúžia.Dôchodok je oddych od práce, nie od života. Všímajte si ich, ako si oni všímali vás keď ste to najviac potrebovali a dohliadnite na to, aby nezanedbávali preventívne prehliadky u svojho očného
lekára.

Viac informácií na
www.ochoreniemakuly.sk

[dropcap type=”1″]T[/dropcap] Jana Mihalovičová