LUDUS – to je po latinsky HRA

Za štyridsaťpäť rokov svojej existencie zmenila bratislavská Divadelná škola s názvom LUDUS veľakrát svoju adresu. Pôsobila v Ružinove, v Petržalke, teraz má sídlo na Palackého ulici v centre Starého Mesta. Žiaci, rodičia a učitelia si ju však vždy znova našli, pretože sa tam nikdy nezmenilo to podstatné: sloboda vyjadrovania, hra ako kľúč k svetu a životu a priateľský duch. „Obklopujem sa spolupracovníkmi, ktorí majú rovnaký pohľad na vec,“ hovorí riaditeľka Divadla LUDUS, kreatívneho centra mladých Katarína Baranová-Kubová.

foto: Niky Korbačková
foto: Niky Korbačková

LUDUS ako literárno-dramatický krúžok a pri ňom pôsobiace divadlo založili v roku 1970 herci a pedagógovia Xénia Gracová-Kubová a Peter Kuba. Ich práca s deťmi, pedagogické metódy a techniky boli kreatívne a jedinečné. Katarína Baranová-Kubová je ich dcéra, má 38 rokov a v divadelnom prostredí vyrastala. „Rodičia ma brávali na hodiny, keď učili, bola som na skúškach, keď vznikalo predstavenie, pridal sa môj záujem o hudbu, hrám na klavíri, fl aute, na saxofóne. To bol odmalička môj svet. Preto bolo pre mňa prirodzené prihlásiť sa na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde som vyštudovala bábkoherectvo. A už ako devätnásťročná som vďaka získaným skúsenostiam začala sama učiť. Pred šiestimi rokmi som prevzala aj riaditeľovanie školy,“ hovorí Katka.

Hra ako umeleckopedagogické východisko

Aj keď sú začiatky kariér mnohých slovenských hercov spojené práve so školou LUDUS, prvoradým cieľom tejto inštitúcie nie je vychovávať hercov. Métou je vytvoriť kreatívneho človeka úspešného v akejkoľvek oblasti. Xénia Gracová-Kubová vytvorila v sedemdesiatych rokoch učebné osnovy, podľa ktorých sa dodnes učí dramatická výchova v základných umeleckých školách. „Mňa baví hľadať nové spôsoby, nové techniky a metódy, ktoré nie sú primárne určené pre tvorivú dramatiku,“ hovorí Katarína Baranová-Kubová. „Objavujem možnosti, ako sa dajú implementovať do dramatickej výchovy tak, aby sme rozvíjali schopnosť detí komunikovať, prezentovať seba samého, aby sme podporili ich schopnosť tvoriť nápady,“ vysvetľuje Katka. Tento rok končí doktorandské štúdium na VŠMU a svoju dizertačnú prácu venovala novým metódam a technikám v dramatickej tvorbe. „Výsledkom by mala byť nová metodika, ktorou sa môžu inšpirovať aj ďalší pedagógovia. Je to trochu iný pohľad na dramatickú výchovu, pretože doba napreduje, možnosti sa vyvíjajú, spôsoby sa posúvajú, treba na to reagovať. Pracujem so žiakmi na ich osobnostnom rozvoji. Som totiž presvedčená, že čím skôr človek pochopí v čom je dobrý, v čom vyniká, tým môže byť úspešnejší. A keď sa naučí používať rôzne kreatívne spôsoby myslenia, stáva sa plnohodnotnejším človekom.“

Hra ako podstata umeleckého prejavu a tvorby

LUDUS navštevujú deti od ôsmich rokov až do konca strednej školy. Tento rok je zapísaných 160 žiakov, ktorí sú rozdelení do pätnástich kurzov podľa veku vždy tak, aby bol medzi nimi vekový rozdiel najviac rok-dva. Vtedy majú rovnakú životnú  skúsenosť a dá sa s nimi lepšie pracovať. Raz do týždňa sa stretáva každá skupina na trojhodinovej literárno-dramatickej výučbe, po zvyšok týždňa majú žiaci možnosť dohodnúť si s pedagógmi individuálne hodiny prednesu, techniky reči, pracujú na divadelných dialógoch. Všetci pedagógovia sú profesionálni umelci. A čo je zaujímavé – polovica z nich sú bývalí LUDUS-áci. Na začiatku vyučovacej trojhodinovky musí pedagóg deti hrami a uvoľňovacími cvičeniami skoncentrovať. Potom rozvíja na mnoho spôsobov nosnú tému. „Ak chcem napríklad naučiť deti pracovať s myšlienkovými mapami, čo je veľmi zaujímavá a efektívna tvorivá  technika, najprv si vysvetlíme, čo to je, ako to funguje, a potom sa s tým pohráme: robíme písomné cvičenia, vytvárame príbeh v tímoch, potom deti pracujú individuálne, vzápätí vymýšľajú herecké situácie na danú tému a veľa o všetkom diskutujeme,“ vysvetľuje Katarína Baranová-Kubová.

foto: Niky Korbačková
foto: Niky Korbačková

Hra ako krídla fantázie

Obľúbené zmyslové cvičenia vychádzajú zo základných ľudských zmyslov – zrak, sluch, čuch, hmat, chuť. „Veľmi rada pracujem s hudobnými nástrojmi – s bubnami, rozvíjame rytmiku žiakov a aplikujeme to do hereckých situácií. Zaujímavé sú hry, v ktorých narábame s emóciami. Žiakov teraz dva mesiace pripravujeme na prezentáciu improvizácií. Cvičíme rôzne improvizačné techniky, lebo improvizovať na javisku je jedna z najťažších vecí. Chceme po prvýkrát namiesto klasického predstavenia urobiť ako prvá umelecká škola na Slovensku Zápas divadelnýc improvizácií, ktorého formát už v Čechách funguje desať rokov. So živou hudbou, dve družstvá proti sebe, je tam rozhodca, konferenciér, fauly, všetko. Bola by som rada, keby z toho vznikla tradícia,“ uvažuje Katka.

Hra ako krídla slobodného človeka

V škole LUDUS sa deti naučia techniky, ktoré budú môcť neskôr využívať aj v každodennom živote bez toho, aby si to uvedomovali. Naučia sa za krátky čas vytvoriť veľa nápadov, rozlíšiť charaktery ľudí, naučia sa správať v rôznych modelových situáciách, dokážu kultivovane prezentovať samého seba, komunikovať a uvedomia si, že to, čo sa v detstve naučili hrou, im pomáha vykonávať akúkoľvek prácu. Veľkú pozornosť venujú v LUDUS-e zlepšovaniu rečníckych schopností detí. „To preto, že žiaci majú kopu myšlienok, ale je problém povedať ich tak, aby boli logické, aby veta mala zmysel. Nácvik spočíva v tom, že si určíme okolnosť – o akú reč v akej situácii ide, určíme si čas – koľko má prejav trvať, zakážeme si používať slovnú vatu a pracujeme na príprave prezentácie. Individuálne aj tímovo. Chcem, aby deti vedeli vyjadriť svoj názor, aby sa nebáli pýtať a aby sa vedeli pýtať, pretože čím viac sa človek pýta, tým viac môže pochopiť,“ tvrdí Katka.

Hra ako škola LUDUS

Na konci a na začiatku školského roka vyhlasuje škola LUDUS konkurz. Jeho termín nájdete na stránke www.skolaludus.sk. „Na konkurze nehľadáme vyslovene talenty, ale deti, ktoré majú základné tvorivé predpoklady. Ukáže sa to v takom tom zápale a nadchnutí sa pre vec, prejaví sa to v tvorbe nápadov, ktoré aj za tú krátku chvíľku na konkurze dokážu formou hier vytvoriť. Skúmame, ako sa dieťa zapojí do hry, ako komunikuje, ako veci vidí práve v tej chvíli. Dokážeme hneď rozpoznať, či ide o ambíciu rodiča, alebo dieťaťa. A keď sa neskôr talent prejaví a podporí, tak je to len pridaná hodnota,“ uzatvára svoje rozprávanie Katarína Baranová-Kubová.

Eva (14)

„V LUDUSE je veľká zábava. Máme tu super učiteľov, ktorí sa tiež niekedy dostanú do smiešnych situácií a musia improvizovať.“

Oliver (14)

„LUDUS každému zasiahne do života, zlepší ho a naučíme sa so životom pracovať. Veľmi oceňujem ochotu našich pedagógov, každý jeden dá do toho všetko, je tu super, naučíme sa tu kopec nových vecí.“

Samuel (13)

„Odmalička ma baví herectvo a vždy som sa tomu chcel venovať. Baví ma hrať etudy, voľne tvoriť.“

Lucia (13)

„LUDUS som našla na internete, keď som hľadala dramatický krúžok. Je tu veľa skvelých pedagógov, ktorí sú obetaví a veľmi im za to ďakujem.“

Ria (13)

„Sú tu úžasní pedagógovia, ktorí sú ako moji druhí rodičia. Chodím sem iba druhý rok, ale mám to tu veľmi rada! Môžem sa tu naplno odreagovať.“

Maroš (13)

„Je tu super partia, Katka je najlepšia učiteľka, akú sme mohli dostať. LUDUS nás posúva veľmi dopredu.“

[dropcap type=”1″]T[/dropcap] Oľga Belešová

[dropcap type=”1″]F[/dropcap] Niky Korbačková