Dotazníky u pediatra. Čo si máte všímať na dieťati?

Dieťa od narodenia vysiela signály pohybom, hlasom, mimikou. Rodič by si ich mal všímať a reagovať na ne. Deti získavajú skúsenosti z každodenne opakovaných činností, každodenných rutín, z ich kvality a načasovania. Učia sa životnému štýlu a správaniu.

Dotazníky S-PMV2 až S-PMV11

Čím je dieťa staršie, tým by malo byť aj vnímavejšie a na určité podnety by malo už reagovať alebo reagovať inak, než tomu bolo pred istým časom. Pediatri takéto informácie získavajú od rodičov detí nielen formou otvorenej komunikácie, ale aj prostredníctvom vývinových dotazníkov. Stretli ste sa s nimi aj vy?

Nejde o nič zložité, v dotazníkoch S-PMV sú uvedené otázky, na ktoré by mal pozorný rodič odpovedať. Samotné dotazníky sú očíslované podľa toho, pre aký vek dieťaťa sú určené (od 4. mesiaca veku až po 3. rok života). Skríning detí je založený na otázkach s možnosťami odpovedí ako „áno“, „ešte nie“, „nie“, „áno, prejavuje sa takto často“, „áno, prejavuje sa takto občas“, „nie, neprejavuje sa takto vôbec alebo len zriedkavo“.

Čo sa týka otázok, tak napríklad dotazník S-PMV10 pre deti vo veku 15. – 18. mesiacov zisťuje nasledovné správanie detí, resp. ich vývinovú funkčnosť:

 • Dokáže samostatne chodiť a držať v oboch rukách hračku, napr. loptu.
 • Dokáže vyliezť na posteľ, na stoličku.
 • Dokáže postaviť na seba najmenej 3 kocky (stavia komín).
 • Pokúša sa čmárať ceruzkou, aby urobilo na papieri nejakú stopu.
 • Snaží sa jesť lyžičkou.
 • Dokáže piť tak, že si samo drží pohár.
 • Túli k sebe plyšové zvieratko, bábiku (pohladká, dá pusu a pod.).
 • Hrá sa tak, že predstiera niečo, napr. že spí, a zabáva sa na tom.
 • Ukazuje prstom na predmety, ktoré ho zaujali (napr. na vtáčika), pretože chce, aby sme sa tam tiež pozreli.
 • Dokáže na požiadanie ukázať na obrázku napr. „Kde je havo?”
 • Povie už prvé slová (napr. mama, hav, tato, daj, brm atď.).
 • Hovorí aspoň 10 slov (chlapci) alebo aspoň 20 slov (dievčatá), napr. mama, hav, tato, daj, brm atď.
 • Keď niečo nechce, zrozumiteľne odmieta slovom “ne”, “nie” (už netočí len hlavou).
 • Používa spolu slovo s gestom s rovnakým významom (napr. kýva a súčasne hovorí “pápá”, naťahuje ruku a súčasne hovorí “daj”, prikyvuje hlavou a súčasne povie “áno”).

Podstatné je, aby ste na otázky odpovedali pravdivo a reálne sa pri odpovediach vžili do „kože“ svojej ratolesti. Len tak naozaj zistíte, či sa vaše dieťa vyvíja správne, resp. či nemá vo svojom správaní nejaké odchýlky v porovnaní so svojimi rovesníkmi. Za žiadnou otázkou netreba hľadať problém – napríklad ak dieťa vo veku 10 mesiacov reagovalo na hluk vysávača či mlynčeka na kávu plačom, o pár týždňov sa jeho správanie mohlo zmeniť a už takéto zvuky nepovažuje za rušivé. Preto netreba mať pocit, že všetky odpovede by mali byť zaručene kladné, nemusia. Každé dieťatko sa vyvíja vlastným tempom a je to tak v poriadku. Ak si chcete svoje dieťa takto otestovať aj vy a nedostali ste dotazníky od pediatra, môžete tak spraviť na stránke Virtuálneho Centra Zdravia Dieťaťa https://www.zdraviedietata.sk.