Aký vplyv má koronavírus na tehotné ženy?

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists a Centers for Disease Control and Prevention pred niekoľkými dňami zverejnili informácie týkajúce sa nového koronavírusu (ochorenie COVID-19) a tehotenstva.

Nasledujúce informácie sú zozbierané z viacerých zahraničných zdrojov ku dňu 16.3.2020. Zdroje na pôvodné články sú uvedené na konci.

Zatiaľ neexistuje dôkaz, že tehotné ženy sú náchylnejšie na následky COVID-19 ako bežná populácia.

Keďže sa jedná o nový vírus, jeho vplyv na tehotné ešte nie je jasný. Očakáva sa, že väčšina tehotných žien, ktoré ochorejú, budú mať iba mierne alebo stredne ťažké príznaky podobné nachladnutiu alebo chrípke. Závažnejšie príznaky, ako je napríklad zápal pľúc, sa zdajú byť častejšie u starších ľudí, u tých, ktorí majú oslabený imunitný systém alebo dlhodobé ochorenia. V súčasnosti nie sú hlásené žiadne úmrtia tehotných žien na koronavírus.1

Aký má vplyv koronavírus na plod, ak je budúcej matke diagnostikovaná infekcia?

Vírus je známy ešte len krátky čas, ešte sa len skúma. Neexistujú dôkazy, ktoré by naznačovali zvýšené riziko potratu. Tiež nie je dokázané, že vírus sa môže počas tehotenstva preniesť na vyvíjajúce sa dieťa. Preto sa nepredpokladá, že ak tehotná žena ochorie, spôsobí to abnormality u dieťaťa.1

„Nezistil sa výrazne horší priebeh infekcie u tehotných a nie je vplyv na potraty a vrodené chyby plodov. Mierne je zvýšené riziko predčasného pôrodu a horšia adaptácia novorodencov po pôrode v akútnej fáze infekcie,“ vyjadril sa k téme doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD – prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a Univerzitnej nemocnice Bratislava.2

Niektoré deti narodené ženám so symptómami infekcie koronavírusu v Číne sa narodili predčasne. Nie je jasné, či to spôsobil koronavírus alebo rozhodnutie lekárov, ktorí vyvolali pôrod, resp. vykonali cisársky rez, pretože žena bola chorá.1

V čínskom meste Wuhan počas 20.1. – 31.1.2020 uskutočnili malú štúdiu, kedy bolo do nemocnice prijatých 9 tehotných žien s potvrdenou pneumóniou spojenou s COVID-19. Sedem z nich malo zvýšenú teplotu. Všetky tehotné porodili v poslednom trimestri cisárskym rezom. Stav tehotných sa nezhoršil a neprešiel do závažných pneumónií ani úmrtia. Novorodenci mali 1 minútové APGAR skóre 8-9 a skóre v 5. minúte od 9-10. Taktiež testovali ich plodovú vodu, pupočníkovú krv, výter z hrdla (novorodencov) a aj materské mlieko, pričom všetky vzorky vyšli negatívne. Zistenia z tejto malej skupiny prípadov naznačujú, že v súčasnosti neexistuje dôkaz o prenose vírusu na plod.3,4,5

Prenáša sa koronavírus  z matky na dieťa?

Podľa jedného z najprestížnejších vedeckých časopisov Lancet, zatiaľ neexistujú dôkazy o tom, že by sa koronavírus mohol preniesť cez placentu alebo i krátko po pôrode na dieťa.6

Aké sú opatrenia na zníženie rizika nakazenia sa koronavírusom?

Najdôležitejšou vecou je časté a dôkladné umývanie rúk po príchode z verejných miest do domu alebo na pracovisko. Usmernenia ako sa chrániť pred koronavírom nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Aký môže mať vplyv koronavírus na dojčenie?

Podľa Centers for Disease Control and Preventionnebolo zatiaľ dokázané, že sa koronavírus prenáša z matky na dieťa dojčením. Ochorenie COVID-19 prenášané koronavírusom sa šíri kvapôčkovou infekciou – teda vzdušnou cestou z infikovaných osôb na zdravé osoby. Doteraz nebola prítomnosť koronavírusu v materskom mlieku potvrdená. Napriek tomu sa odborníci zhodujú v tom, že pokiaľ  má dojčiaca žena podozrenie na ochorenie  COVID-19, mala by sa o dojčení bezodkladne poradiť s ošetrujúcim lekárom a prijať všetky možné preventívne opatrenia, aby zabránila šíreniu vírusu na svoje dieťa.7

Článok je prevzatý zo stránky www.cordbloodcenter.sk.

Zdroje:

  1. https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/
  2. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218608972887314&set=a.1365199941840&type=3&theater
  3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620303603
  4. https://www.preprints.org/manuscript/202002.0373/v1
  5. http://tp.amegroups.com/article/view/35919/28274
  6. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30360-3/fulltext
  7. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-guidance-breastfeeding.html