Darovaná pupočníková krv zachraňuje životy

Anonymné a nezištné rozhodnutie darovať pupočníkovú krv svojho dieťaťa zachraňuje životy malých i dospelých. Pacienti po celom svete, odkázaní na transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek od nepríbuzenského darcu, môžu ďakovať za novú šancu aj slovenským mamičkám. Doteraz vydal totiž slovenský register darcov pupočníkovej krvi Eurocord - Slovakia už 30 transplantátov, určených na liečbu.

Celosvetová pomoc

Je zaujímavé, že slovenská pupočníková krv bola transplantovaná v dvadsiatich prípadoch dospelým a v desiatich prípadoch detským pacientom. Najmladšou príjemkyňou bolo dvojmesačné dievčatko zo susedného Česka. Prepravný box so životodarnými bunkami, odobratými pri narodení, putoval z našej krajiny najďalej do Austrálie a najčastejšie do USA, celkovo desaťkrát. Dobrú správu, že sa pre nich konečne našiel vhodný darca, si vypočuli aj ľudia v Kanade, Brazílii, Izraeli, Maďarsku, Taliansku, Francúzsku, Holandsku a vo Veľkej Británii. Eurocord – Slovakia je totiž súčasťou výmennej darcovskej siete Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW), ktorá združuje 71 registrov darcov kostnej drene z 51 krajín a 48 registrov darcov pupočníkovej krvi z 33 krajín. K dnešnému dňu je v medzinárodnom registri k dispozícii takmer 600-tisíc jednotiek pupočníkovej krvi. „V súčasnosti je v slovenskom registri 1 723 jednotiek pupočníkovej krvi, pričom ďalšie čakajú na zaradenie.  Podľa každoročného hodnotenia BMDW sú transplantáty Eurocordu – Slovakia spomedzi transplantátov z celého sveta na prvom mieste z hľadiska priemerného počtu buniek. A to už 6. rok po sebe,“ hovorí RNDr. Zuzana Halásová, PhD. Je zaujímavé, že slovenský register darcov pupočníkovej krvi vznikol ako piaty na svete a dnes siaha ešte vyššie. Okrem krvotvorných kmeňových buniek, odobratých pri pôrode pre potreby chorých nepríbuzenských príjemcov, začal odoberať, spracovávať a uchovávať i vzácne bunky z placenty a tkaniva pupočníka. Ide o jednu z prvých takýchto iniciatív vo svete, ktorá má za cieľ maximalizovať objem životodarného materiálu pre pacientov odkázaných na transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek.

shutterstock_52703215Terapia nádeje

Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek je základná, a pre ťažko chorých pacientov často jediná, liečebná procedúra pre viac než 80 onkologických, hematologických, imunologických a metabolických diagnóz. Používajú sa jednak vlastné bunky (autológna transplantácia) alebo bunky od darcu  bunky (alogénna transplantácia). Je pravda, že vhodný darca sa najskôr hľadá v rodine. Pravdepodobnosť, že ním bude súrodenec, je 25 percent. Ostatní, menej šťastní čakatelia, sú odkázaní na neznámych darcov so zhodnými transplantačnými, tzv. HLA znakmi. Krvotvorné kmeňové bunky sa dajú získať z kostnej drene, periférnej krvi a z pupočníkovej krvi, ktorá sa  využíva stále častejšie. Jej výhoda spočíva v tom, že medzi darcom a príjemcom je prípustná istá miera nezhody HLA znakov a telo pacienta je voči bunkám, odobratým v prvý deň života, zhovievavejšie. Znamená to, že ich lepšie toleruje. V roku 2012 bola pupočníková krv po kostnej dreni druhým najčastejšie využívaným zdrojom kmeňových buniek v pediatrii.

Človek človeku

Keď sa rodička rozhodne pupočníkovú krv svojho dieťatka postúpiť do registra darcov, vedome ju dáva chorým pacientom. Keďže ide o nepríbuzných príjemcov, sú kritériá na kvalitu pupočníkovej krvi od darkýň prísnejšie, ako u detí, ktoré ju majú uskladnenú pre vlastnú potrebu. Z odobratej pupočníkovej krvi splní kritériá na jej skladovanie  30 percent v registri darcov a 97 percent v rodinnej banke. Požiadavky na kvalitu procesov odberu, spracovania a skladovania  pupočníkovej krvi sa však v prípade darcovskej a rodinnej banky riadia rovnakým procesom a legislatívou.

Prečítajte si tiež:

Nádejou pre chorú Nelly sú kmeňové bunky

 

[dropcap type=”1″]T[/dropcap] redakcia